Zasoby leśne

Nadleśnictwo Krościenko swym zasięgiem terytorialnym obejmuje:

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze

Użytkowanie lasu

UŻYTKOWANIE LASU

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o 10-letnie plany zagospodarowania łowieckiego opracowane dla obwodów łowieckich.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Krościenko posiada dwa certyfikaty gospodarki leśnej: PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych STAROSTWA TATRZAŃSKIEGO