Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

Użytki rębne -plan

·    przeciętny etat roczny  -  28 290 m3

·    użytkowanie w 2008 r.  -  24 070 m3

·    użytkowanie w 2009 r.  -  24 656 m3

·    użytkowanie w 2010 r.  -  24 602 m3

·    użytkowanie w 2011 r.  -  20 933 m3

·    użytkowanie w 2012 r.  -  22 682 m3

·    użytkowanie w 2013 r.  -  26 016 m3

·    użytkowanie w 2014 r.  -  28 079 m3

.    użytkowanie w 2015 r.  -  26 710 m3

.    użytkowanie w 2016 r.  -  27 097 m3

.    użytkowanie w 2017 r.  -  26 900 m3

.    użytkowanie w 2018 r.  -  30 745 m3

.    użytkowanie w 2019 r.  -  27 483 m3

.    użytkowanie w 2020 r.  -  27 372 m3

.    użytkowanie w 2021 r.  -  27 979 m3

 

Użytki przedrębne - plan

·    przeciętny etat roczny  -    9 552 m3

·    użytkowanie w 2008 r.  -  11 930 m3

·    użytkowanie w 2009 r.  -  11 344 m3

·    użytkowanie w 2010 r.  -  11 398 m3

·    użytkowanie w 2011 r.  -  17 067 m3

·    użytkowanie w 2012 r.  -  15 318 m3

·    użytkowanie w 2013 r.  -  14 484 m3

·    użytkowanie w 2014 r.  -  13 923 m3

.    użytkowanie w 2015 r.  -  15 290 m3

.    użytkowanie w 2016 r.  -  12 903 m3

.    użytkowanie w 2017 r.  -  13 100 m3

.    użytkowanie w 2018 r.  -  08 255 m3

.    użytkowanie w 2019 r.  -  13 865 m3

.    użytkowanie w 2020 r.  -  14 627 m3

.    użytkowanie w 2021 r.  -  13 658 m3

 

Razem użytkowanie - plan

·    przeciętny etat roczny  -  37 842 m3

·    użytkowanie w 2008 r.  -  36 000 m3

·    użytkowanie w 2009 r.  -  36 000 m3

·    użytkowanie w 2010 r.  -  36 000 m3

·    użytkowanie w 2011 r.  -  38 000 m3

·    użytkowanie w 2012 r.  -  38 000 m3

·    użytkowanie w 2013 r.  -  40 500 m3

·    użytkowanie w 2014 r.  -  42 202 m3

.    użytkowanie w 2015 r.  -  42 000 m3

.    użytkowanie w 2016 r.  -  40 000 m3

.    użytkowanie w 2017 r.  -  40 000 m3

.    użytkowanie w 2018 r.  -  39 000 m3

.    użytkowanie w 2019 r.  -  41 348 m3

.    użytkowanie w 2020 r.  -  41 999 m3

.    użytkowanie w 2021 r.  -  41 637 m3