Wydawca treści Wydawca treści

ZAGOSPODAROWANIE LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.


Aby realizować w/w zadania przewidziano na lata 2018-2027 wg planu urządzania lasu dla  Nadleśnictwa Krościenko określony zakres prac:

- Odnowienia, zalesienia, dolesienia i uzupełnienia – 345 ha.

- Melioracje agrotechniczne – 345 ha.

- Czyszczenia wczesne – 182 ha.

- Czyszczenia późne – 2801 ha.

- Trzebieże wczesne – 439 ha.