Wydawca treści Wydawca treści

ZAGOSPODAROWANIE LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.


Aby realizować w/w zadania przewidziano na lata 2008-2017 wg planu urządzania lasu dla  Nadleśnictwa Krościenko określony zakres prac:

- Odnowienia, zalesienia, dolesienia i uzupełnienia – 880 ha.

- Melioracje agrotechniczne – 791 ha.

- Pielęgnowanie nowo zakładanych upraw – 788 ha.

- Czyszczenia wczesne – 572 ha.

- Czyszczenia późne – 1788 ha.

- Trzebieże wczesne – 2930 ha.