Wydawca treści Wydawca treści

CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZO – LEŚNA

Nadleśnictwo Krościenko swym zasięgiem terytorialnym obejmuje:

  •  zachodni fragment Beskidu Sądeckiego z pasmem Radziejowej z jej najwyższymi wzniesieniami: Radziejową – 1265 m n.p.m., Przehybą – 1192 m n.p.m. i Wielkim Rogaczem – 1182 m n.p.m.;
  •   wschodnie fragmenty Gorców z Lubaniem – 1211 m n.p.m., Runkiem – 1080 m n.p.m. i Kotelnicą – 946 m n.p.m.;
  •   wschodnią część Podhala z pasmem Magury Spiskiej z Kuraszowskim Wierchem – 1040 m n.p.m.;
  •   pasmo Pienin podzielone na trzy pasma górskie, z których w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krościenko znajdują się:
  •   Małe Pieniny z Wysokimi Skałkami – 1052 m n.p.m.,
  •   Pieniny Spiskie z Braniskiem – 879 m n.p.m.

Powierzchnia i procentowy udział siedliskowych typów lasu w powierzchni leśnej nadleśnictwa:

Powierzchnia i procentowy udział panujących gatunków drzew w powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Powierzchnia i procentowy udział klas wieku w powierzchni leśnej nadleśnictwa

Przeciętna zasobność na 1 ha  wynosi 201 m3.

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 75 lata.

Łączny orientacyjny przyrost tablicowy roczny jaki może się odłożyć w drzewostanach szacuje się na 43tys. m3/rok.