Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikaty

Nadleśnictwo Krościenko posiada dwa certyfikaty gospodarki leśnej: FSC ® i PEFC

Certyfikacja FSC®:

Decyzją jednostki certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., system gospodarowania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL - KRAJOWY STANDARD GOSPODARKI LEŚNEJ FSC W POLSCE.

Data ważności certyfikatu obejmuje zakres czasowy od 08.11.2021 r. do 19.02.2024 r.

Numer certyfikatu: BV-FM/COC-119146.  (nr licencji FSC-C119146).

Certyfikacja PEFC:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała od dnia 13.02.2021 r. Certyfikat PEFC Nr FM/01/21/BC, natomiast Nadleśnictwo Krościenko jako jednostka subcertyfikowana otrzymała nr certyfikatu: FM/01/21/BC-06,   zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie .” Certyfikat ten ważny jest od  13.02.2021r do  12.11.2023 r.