Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Gospodarka łowiecka jest prowadzona w oparciu o 10-letnie plany zagospodarowania łowieckiego opracowane dla obwodów łowieckich.

Nadleśnictwo Krościenko oprócz prowadzenia swojej gospodarki łowieckiej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny OHZ (obwód łowiecki nr 253)  sprawuje także nadzór nad  7 obwodami łowieckimi dzierżawionymi przez koła łowieckie:
-KŁ „PONOWA"-  nr 246
- KŁ „PRZECHYBA" – nr  247
- KŁ „LUBAŃ" – nr 248
- KŁ GŁUSZEC  -  nr 249
- KŁ  „ROSOMAK" – nr 254
- KŁ „CIETRZEW" – nr 224
- KŁ „GORCE" – nr 225
które zgodnie z zapisami planów hodowlanych prowadzą gospodarkę łowiecką.

Powierzchnia obwodów łowieckich i OHZ [ha].

Stan zwierzyny grubej wg stanu na początek marca 2019r ze wszystkich obwodów łowieckich z terenu Nadleśnictwa:
jeleń -  865szt.
sarna - 962 szt.
dzik -  54 szt.