Wydawca treści Wydawca treści

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych STAROSTWA TATRZAŃSKIEGO

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych STAROSTWA TATRZAŃSKIEGO

1.  Tryb postępowania w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa w starostwieTatrzańskim w przypadku braku Uproszczonych Planów Urządzania Lasu przy usuwaniu tylko użytków przygodnych (posusz, wywroty i złomy) art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 13 ust. 1 Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz 679 z późn. zmianami)

1.  Przygotowanie drewna przez właściciela lasu (ścinka, okrzesanie, ułożenie drewna stosowego, prace porządkowe, korowanie pni)

2.  Wniosek do leśniczego (i inne dokumenty np. zgoda współwłaścicieli w przypadku współwłasności, pełnomocnictwo ze stosowną opłatą skarbową)

3.  Przygotowanie protokołu oględzin lasu

4.  Cechowanie drewna w miejscu pozyskania

5.  Wystawienie ŚWIADECTWA LEGALNOŚCI POZYSKANIA DREWNA (do 7 dni) na podstawie protokołu oględzin lasu – porządkowanie stanu sanitarnego lasu

 

2.  Tryb postępowania w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa w starostwie Tatrzańskim w przypadku braku Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla  użytkowania rębnego i przedrębnego (drewno świeże):

1.  Wniosek właściciela (i inne dokumenty np. zgoda współwłaścicieli w przypadku współwłasności, pełnomocnictwo ze stosowną opłatą skarbową)

2.  Ustalenie możliwości produkcyjnych lasu, potrzeb hodowlanych i ochronnych (Leśniczy – Właściciel) oraz sporządzenie protokołu oględzin lasu.

3.  Sporządzenie przez Leśniczego na podstawie protokołu oględzin lasu Decyzji ustalającej zadania

4.  Zatwierdzenie Decyzji przez Nadleśniczego

5.  Uprawomocnienie decyzji (14 dni)

6.  Przygotowanie drewna przez właściciela lasu (ścinka, okrzesanie, ułożenie drewna stosowego, prace porządkowe, korowanie pni)

7.  Cechowanie drewna w miejscu pozyskania

8.  Wystawienie ŚWIADECTWA LEGALNOŚCI POZYSKANIA DREWNA (do 7 dni) na podstawie decyzji.