Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie celów społecznych

Wsparcie celów społecznych

Nadleśnictwo Krościenko zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych. Jedną z form wsparcia są darowizny finansowe udzielane z wypracowanego przez nadleśnictwo zysku.

O taką formę wsparcia ubiegać mogą się zorganizowane podmioty społeczne, które w tym celu winny sporządzić wniosek zgodnie z załączonym wzorem.

Szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego, określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Krościenko”.

Zaznaczeniu wymaga fakt, że ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania wsparcia finansowego.

Stąd też Nadleśnictwo Krościenko zastrzega iż:

  1. nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny (tzn. rozpatrzyło ich wnioski negatywnie).
  2. nie rozpatruje kolejnych wniosków złożonych przez tego wnioskodawcę w tym samym roku kalendarzowym.

Ponadto warunkiem przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym a Nadleśnictwem Krościenko jako Darczyńcą...