Aktualności

Wzmożona aktywność niedźwiedzi na terenie Nadleśnictwa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

DREWNO (W M3) DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ (GRUBIZNA) W 2020 R.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie łowieckim nr 253 Nadleśnictwa Krościenko zaprasza gości – myśliwych w okresie sezonu łowieckiego. Poniżej znajduje się charakterystyka obwodu oraz w załącznikach pakiety promocyjne polowań na jelenie byki i rogacze.

Zagrożenie pożarowe

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA i Telefony alarmowe na wypadek pożaru