Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz Rezerwatów

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 10 rezerwatów przyrody z których 2 rezerwaty : "Modrzewie" oraz "Przełom Białki pod Krempachami" znajdują się poza gruntami Skarbu Państwa bezpośrednio zarządzanymi przez Nadleśnictwo.

1). Rezerwat częściowy „Biała Woda" położony jest na terenie leśnictwa Jaworki. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1963 roku. Według obecnej klasyfikacji jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych oraz biokompleksów naturalnych i półnaturalnych. Przedmiotem ochrony jest cenny krajobraz przełomowej doliny potoku „Biała Woda" wraz z półnaturalnymi drzewostanami bukowo- jodłowymi oraz naturalnymi murawami naskalnymi i reliktowymi koloniami roślin wysokogórskich.

Charakterystyka rezerwatu i zdjęcia

Charakterystyka rezerwatu cd i mapa

 

2). Rezerwat częściowy „Kłodne nad Dunajcem" o pow. 89,24 ha - położony jest na terenie leśnictwa Kłodne. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1964 roku. Jest to rezerwat Fitocenotycznych zbiorowisk leśnych lasów górskich i podgórskich. Przedmiotem ochrony jest krajobraz przełomowej doliny Dunajca z naturalnymi drzewostanami bukowymi oraz drzewostanem grabowym na granicy zasięgu jak również osobliwości przy-rody żywej i nieożywionej.

 

3). Rezerwat ścisły „Nad Kotelniczym Potokiem" o pow. 24,80 ha - położony jest na terenie leśnictwa Czarna Woda. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1959 roku. Jest to rezerwat fitocenotycznych zbiorowisk leśnych lasów górskich i podgórskich. Przedmiotem ochrony jest pierwotny fragment puszczy Karpackiej regla dolnego.

 

4). Rezerwat częściowy „Niebieska Dolina" o pow. 22,03 ha -  położony jest na terenie leśnictwa Łapsze. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1963 roku. Jest to rezerwat fitocenotycznych zbiorowisk leśnych lasów górskich i podgórskich. Przedmiotem ochrony jest naturalny fragment zespołu buczyny karpackiej.

 

5).Rezerwat częściowy „Pusta Wielka" o pow. 3,31 ha - położony jest na terenie leśnictwa Kłodne. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1963 roku. Jest to rezerwat fitocenotycznych zbiorowisk leśnych lasów górskich i podgórskich. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu mieszanego naturalnego pochodzenia z reliktowym stanowiskiem sosny.

 

6). Rezerwat częściowy „Wąwóz Homole" o pow. 40,47 ha - położony jest na terenie leśnictwa Małe Pieniny. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1963 roku. Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych i biokompleksów naturalnych i półnaturalnych. Przedmiotem ochrony jest cenny krajobraz malowniczego wąwozu skalnego Małych Pienin oraz osobliwości przyrody ożywionej w postaci roślinnych zespołów naskalnych.

Wejście do Homoli, w oddali "Wysokie Skałki"

Charakterystyka rezerwatu i zdjęcia

Charakterystyka rezerwatu cd i mapa

 

7). Rezerwat częściowy „Wysokie Skałki" o pow. 13,87 ha - położony jest na terenie leśnictwa Małe Pieniny. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1961 roku. Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych i biokompleksów naturalnych i półnaturalnych. Przedmiotem ochrony jest cenny krajobraz Małych Pienin wraz z ich najwyższym wzniesieniem „Wysokie Skałki" 1052 m. n.p.m., jedyny w całych Pieninach naturalny drzewostan świerkowy, dolnoreglowy las mieszany z bukiem, świerkiem i jodłą oraz murawy naskalne i ciepłolubne, jak również osobliwości przyrody żywej i nieożywionej.

 

8). Rezerwat częściowy „Zaskalskie Bondarówka" o pow. 19,02 ha - położony jest na terenie leśnictwa Małe Pieniny. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1961 roku. Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych i biokompleksów naturalnych i półnaturalnych. Przedmiotem ochrony jest cenny krajobraz wąwozu skalnego w dolinie potoku Skalskiego wraz z porastającym go lasem liściastym, oraz licznymi osobliwościami przyrody żywej i nieożywionej.

 

9). Rezerwat częściowy „Modrzewie" o pow. 10,43 ha -  położony na terenie gminy Czorsztyn w pobliżu wsi Kluszkowce. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1959 roku. Jest to rezerwat fitocenotycznych zbiorowisk leśnych, lasów górskich i pod-górskich. Przedmiotem ochrony jest las modrzewiowy stanowiący pozostałość po lasach modrzewiowych, które porastały południowe zbocza Lubania, zachodnie zbocza Radziejowej, występowały w Pieninach i na Spiszu. Drzewostan objęty ochroną jest największym lasem modrzewiowym Polski w Karpatach i jednym z największych w granicach naturalnego zasięgu tego gatunku.

 

10). Rezerwat ścisły „Przełom Białki pod Krempachami" o pow. 8,51 ha -  położony na terenie gminy Nowy Targ w pobliżu wsi Krempachy i Nowa Biała. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1959 roku. Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych oraz biokompleksów naturalnych i półnaturalnych. Przedmiotem ochrony jest cenny krajobraz przełomowego odcinka Białki ze skałkami „Kramica" i „Obłazowa", oraz rzadkie zespoły roślinności naskalnej i las sosny reliktowej.