Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Krościenko znajdują się 4 pomniki przyrody, w tym jeden powierzchniowy, są to:

- Buk zwyczajny w Leśnictwie Łapsze

- Modrzew w pobliżu siedziby Nadleśnictwa w Krościenku

- grupa skałek wapiennych w Leśnictwie Małe Pieniny

- skałka bazaltowa w Leśnictwie Jaworki

 

Pozostałe pomniki przyrody w ilości 39 szt w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa można znaleźć na stronie RDOŚ w Krakowie w zakładce: Rejestr Pomników Przyrody.