Wydawca treści Wydawca treści

Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy – obejmuje 4141,44 ha obszaru Nadleśnictwa Krościenko, jego zasięg w dużym stopniu pokrywa się z obszarem Natura 2000 - Ostoją Popradzką. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.