Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Krościenko występują cztery ostoje siedliskowe Natura 2000 (zaznaczone na mapie kolorem jasnozielonym):


-  PLH – 120019 – "Ostoja Popradzka" – 54024,70 ha gruntów, w tym 4019 ha na  gruntach Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwa Krościenko.

-   PLH – 120025 – "Małe Pieniny" –  1875,9 ha gruntów, w tym 830 ha na  gruntach Skarbu Państwa PGL LP  Nadleśnictwa Krościenko.

-  PLH – 120037 –  "Podkowce w Szczawnicy" –  561,9 ha gruntów, w tym 29 ha na  gruntach Skarbu Państwa PGL LP  Nadleśnictwa Krościenko


-  PLH – 120045 – "Niedzica" –  25,7 ha gruntów, w tym 15 ha na  gruntach Skarbu Państwa PGL LP  Nadleśnictwa Krościenko.    


W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się także część "Doliny Białki" PLH120024 oraz część "Ostoi Gorczańskiej" PLH120018, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie są obszary specjalnej ochrony ptaków: od płn-zach ostoja "Gorce" , od płd-zach ostoja "Tatry"  oraz na płd  ostoja  "Pieniny".