Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje 3835 ha terenu Nadleśnictwa Krościenko.

Swoim zasięgiem obejmuje większą część Nadleśnictwa oprócz północno-wschodniej części , gdzie styka się z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym.