Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA i Telefony alarmowe na wypadek pożaru

Lasy Nadleśnictwa Krościenko są w niewielkim stopniu zagrożone pożarami i należą do III kategorii najniższego zagrożenia. W okresie wiosny oraz latem w czasie suchej, upalnej pogody zagrożenie to może jednak wzrastać i wtedy należy zachować dużą ostrożność - nie używać otwartego ognia w lesie i nie wypalać pozostałości roślinnych.

Aktualne zagrożenie pożarowe w lasach:
 


Zauważyłeś ogień - alarmuj

tel. Nadleśnictwa (18) 262-30-03 lub

 
Straż Pożarną - 998

 
ALARMOWY   112

 
Nie zaśmiecaj lasu !


Telefony alarmowe na wypadek pożaru:

   STRAŻ POŻARNA: 112, 998

   Nadleśnictwo: 182623120, 182623003
   Nadleśniczy:  600241481,
   Zastępca nadleśniczego:  668515930
   Inżynier Nadzoru:  515968931

   Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu: 668221035
   Straż leśna:  606968542, 692213659

 

Leśnictwo Czarna Woda
18 26-216-01 / 664 755 646

Leśnictwo Stare
18 26-221-08 / 664 755 647

Leśnictwo Szczawnica
18 26-222-84 / 664 755 648

Leśnictwo Jaworki
18 26-221-27 / 664 755 649

Leśnictwo Małe Pieniny
18/26-216-01 / 664 755 650

Leśnictwo Ochotnica
18 26-250-58 / 664 755 652

Leśnictwo Kłodne- Grywałd
664 755 651, 728 311 179

Leśnictwo Niedzica

18 26-294-61 / 664 755 653

Leśnictwo Łapsze
18 26-593-88 / 664 755 654

Szkółka Leśna Falsztyn
18/26-293-70 / 664 755 657