Wydawca treści Wydawca treści

Oferta polowań

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie łowieckim nr 242 Nadleśnictwa Krościenko zaprasza gości – myśliwych w okresie sezonu łowieckiego. Poniżej znajduje się charakterystyka obwodu oraz informacje o organizacji polowań.

O ŁOWISKU: Ośrodek Hodowli Zwierzyny (ohz) znajduje się w zachodniej części Nadleśnictwa Krościenko na  Polskim Spiszu – tzw. Zamagurze Spiskiej. Granicę obszaru ohz  wyznacza Granica Państwa, od zachodu potok Łapszański, następnie od północy droga między miejscowościami: Łapsze Wyżne, Łapsze Nizne, Niedzica aż do granicy ze Słowacją. Ciekawe ukształtowanie tego terenu, którego lesistość wynosi 45,6%, gdzie głównym typem siedliskowym jest las górski świeży wraz z lasem mieszanym górskim są dogodnym miejscem dla przebywania i rozwoju zwierzyny. Drzewostany wraz z bogatą rzeźbą potoków górskich, mozaiką pól i hal, stwarzają bardzo dobre warunki do stałego bytowania jelenia karpackiego. Stan zwierzyny jest bardzo wysoki, ma to związek z tym jak gospodarują sąsiedzi (granica ze Słowacją to prawie 1/2 długości granic ohz) oraz sąsiadujące Parki Narodowe: Pieniński i Tatrzański.

 

O ZAKWATEROWANIU: Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny znajduje się kilka turystycznych miejscowości z rozwiniętą bazą turystyczną, w standardzie do kategorii 4 gwiazdkowej włącznie,  są to Niedzica, Falsztyn, Kacwin, Łapsze, Frydman.  W związku z powyższym goście – myśliwi, zagraniczni i krajowi, korzystają z tej formy zakwaterowania.