Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area).

Drzewostany  reprezentatywne  nazywane również drzewostanami referencyjnymi (ang. Representative Sample Areas) wyznaczane są w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC, a dokładnie zasady 6 – oddziaływanie na środowisko i kryterium 6.4., które mówi, że „W ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym”. Jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Wyznaczone obszary są wyłączone z gospodarki leśnej .
W drzewostanach referencyjnych nie pozyskuje się drewna.

Wyłączenie z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictwa Kroscienko wyznaczono  405,65 ha drzewostanów reprezentatywnych, stanowi to ponad 5% powierzchni Nadleśnictwa.  Lokalizację tych drzewostanów pokazuje poniżej załączona mapa (zaktualizowana za 2022).

Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kroscienko@krakow.lasy.gov.pl