Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenna edukacja leśna

W maju pracownicy Służby Leśnej Nadleśnictwa Krościenko poprowadzili zajęcia terenowe z młodzieżą szkolno-gimnazjalną oraz w przedszkolu z dziećmi , przybliżając tematy związane z zagospodarowaniem lasu i ochroną przyrody.

20 maj 2015r – Spotkanie edukacyjne z dziećmi w Miejskim Publicznym Przedszkolu w Szczawnicy

         Dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym są najbardziej ciekawe i chłonne wiedzy, szczególnie z zakresu przyrody jaka na co dzień  ich otacza. Nie inaczej było w przedszkolu w Szczawnicy. Głównym tematem spotkania z dziećmi był obszar Natura2000 Małe Pieniny. Prowadzący spotkanie – przedstawiciel Nadleśnictwa - Tomasz Dziedzic na podstawie przyniesionych eksponatów i zdjęć przedstawił wybrane gatunki zwierząt i drzew występujących w ostoi Małych Pienin ( Podkowiec Mały, Puszczyk, Puchacz, Kuna, Pustułka oraz ulistnione gałązki drzew) . Po prezentacji dzieci przystąpiły do zadawania pytań, których najwięcej dotyczyło dużych ssaków drapieżnych. Na koniec nagrodzono laureatów przyrodniczego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Przedszkole.

15 maj 2015r – Leśna wyprawa młodzieży z Koła Historyczno-Przyrodniczego Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych

          „Wszystkie kolory wiosny w majowo - piątkowe popołudnie podziwiała grupa uczniów Koła Historyczno - Przyrodniczego z łapszańskiej szkoły podczas wyprawy do leśnej ... głuszy. Dosłownie, bo dotarliśmy daleko w głąb leśnych ostępów – dobrych parę kilometrów od wsi -  gdzie nie było słychać żadnych oznak cywilizacji. Był tylko las. A dokładnie był to las znajdujący się pod opieką Nadleśnictwa Krościenko, a naszym przewodnikiem był Leśniczy Pan Stanisław Tkaczyk. Celem naszym było dotarcie do rezerwatu Niebieska Dolina stworzonego w 1963 roku by chronić  naturalny fragment zespołu buczyny karpackiej, która pierwotnie porastała nasze góry, a za sprawą człowieka (XIX w. - zapotrzebowanie przemysłu na drewno) zastąpiono ją masowo sadzonym świerkiem. Poprawianie natury okazało się fatalne w skutkach i dziś próbuje się przywracać naturalne zbiorowiska buczyny. Wszyscy z ciekawością spoglądaliśmy na świeże i zielone liście buków, na niebieskawy odcień ich pni i wielkie widoczne z daleka olbrzymy porastające zbocza góry. To prawdziwy wielki las, taki jakiego obrazu pełnego zapachu, ciszy i barw nie oddadzą żadne zdjęcia. Uczniowie zaciekawieni tym, co widzieli pytali Pana Leśniczego m.in. o rysie i wilki, które  tu można spotkać. Podczas leśnej wędrówki podziwialiśmy też precyzyjnie zaprojektowane bobrze tamy wykonane przez same bobry. Lekcja o lesie w terenie znakomicie udała się, a  naładowani zieloną energią lasu  wróciliśmy z leśnej ciszy do … domów. „           

Tekst : Wychowawca - Pani Barbara Kowalczyk

06 maja 2015r – Wspólna akcja sadzenia lasu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tylmanowej.

         Podczas wycieczki do lasu na terenie Leśnictwa Ochotnica (w uroczysku Cyrchla) dzieci posadziły sadzonki  jodły.  Fachowej pomocy i cennych wskazówek udzielał Leśniczy Józef Zaziąbło , który objaśniał dzieciom  w jaki sposób przygotować glebę i posadzić drzewko oraz opowiedział o powstawaniu lasu . Spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem z poczęstunkiem. Nie zabrakło deklaracji uczniów, że będą odwiedzać „swoje" drzewka w przyszłości.