Lista aktualności Lista aktualności

Szczepienia ochronne lisów.

Szczepienia ochronne lisów przeciw wściekliźnie w woj. małopolskim.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach:

od 20 do 26 kwietnia  2024 roku

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dawkę szczepionki stanowi przynęta o stałej konsystencji w postaci krążka lub kostki koloru brązowo-zielonego do brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierająca wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony zawiesiną koloru pomarańczowego do czerwono-fioletowego.

ZALECENIA:
1)prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2)przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
3)każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4)w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

 

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.


Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie posiada materiały informacyjne, które są dostępne na stronie:   https://www.wiw.krakow.pl/