Lista aktualności Lista aktualności

W lesie z psem

Bardzo często otrzymujemy pytania od odwiedzających nasze Nadleśnictwo czy do lasu można wybrać się z psem? A czy na szlak? A do rezerwatu?

      Cieszymy się, że na etapie planowania wyprawy sprawdzacie Państwo szczegółowo jak zorganizować wycieczkę, żeby było to odpowiedzialne i zgodne z prawem. Żeby to Państwu ułatwić przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje.

  1. Psa w lesie zawsze powinniśmy trzymać na smyczy.

    Wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Wprost mówi o tym art. 30 pkt. 1 ust. 13 ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991r (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688, 1933.) zakazujący puszczania psa luzem na terenach leśnych.

Dlaczego jest to takie ważne?

     Bo zapewnia bezpieczeństwo dzikim mieszkańcom lasu, a to przecież ich domem jest las. Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo swojego czworonoga, gdyż ze starcia z dzikiem czy niedźwiedziem mógłby nie wyjść cało.

  1. Do rezerwatów przyrody NIE MOŻNA wprowadzać psów.

    Zgodnie z art. 15 pkt.1 ust. 16 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r ( Dz. U. z 2023r. poz. 1336,1688,1890): „w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852)”

         Co za tym idzie, do żadnego udostępnionego dla ruchu turystycznego rezerwatu na terenie Nadleśnictwa Krościenko nie można wchodzić z psem. Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi [ustawa o ochronie przyrody art.13 pkt1].

   Dbajmy wspólnie o te niezwykle cenne miejsca.

W załączeniu przedstawiamy Państwu zasady bezpiecznego przebywania z psem w lesie.