Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Krościenko zaprasza do zwiedzania ścieżek edukacyjnych w rezerwatach przyrody na terenie Lasów Państwowych:

  •   Rezerwat „Biała Woda", w którym funkcjonuje ścieżka edukacyjno przyrodnicza   długości 2, 5 km dostosowana dla potrzeb niepełnosprawnych ruchowo turystów. Na wejściu ekspozycja edukacyjna z podstawowymi informacjami dotyczącymi samego rezerwatu jak i całego Nadleśnictwa oraz historii tego terenu.

 

  •   Rezerwat „Wąwóz Homole" ścieżka edukacyjno przyrodnicza biegnąca malowniczym wąwozem o stromych ponad 100 m wysokości niemal pionowych ścianach.

 

U wejścia do rezerwatu ekspozycja edukacyjna z podstawowymi informacjami tak na temat rezerwatu jak całego terenu Małych Pienin.

Wewnątrz rezerwatu platforma widokowa, z której przy odrobinie szczęścia w słoneczne letnie dni można obserwować reintrodukowanego tu Niepylaka Apollo, obok platformy znajduje się tablica informacjami na temat tego gatunku.

 

  •   Ponadto dla wytrwałych turystów polecamy  ścieżkę edukacyjną łączącą oba wymienione wyżej rezerwaty pod nazwą: „ Pętla Małych Pienin".

Wykonana staraniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego ścieżka edukacyjna biegnie przez trzy rezerwaty, z " Wąwózu Homole" zielonym szlakiem do Rezerwatu „Wysokie Skałki" skąd niebieskim szlakiem wzdłuż granicy Polsko-Słowackiej na Wierchliczkę i Przełęcz Rozdziela dalej żółtym szlakiem do „Białej Wody" i Jaworek.

Na trasie znajdują się 23 tablice z informacjami przyrodniczymi, geologicznymi oraz historycznymi dotyczącymi zwiedzanego terenu.