Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Kroscienko:

1. Ścieżka dydaktyczna biegnąca przez rezerwat przyrody Biała Woda.
Rezerwat Biała Woda to także rezerwat krajobrazowy, położony w dolinie potoku Biała Woda. Idąc przez rezerwat można podziwiać ciekawą budowę geologiczną bogatą w urozmaicone skały wapienne z okresu jury i kredy. Skały te porośnięte są roślinnością naskalną i kserotermiczną. Na potoku tworzą się liczne spiętrzenia i kaskady; znajduje się także niewielki wodospad. Obszar rezerwatu był kiedyś wsią zamieszkiwaną przez Rusinów, którzy utrzymywali się z wypasu zwierząt, uprawy roli i drobnego rzemiosła; jest to więc interesujące miejsce także ze względów historyczno- etnograficznych.

 

Wejście do doliny "Białej Wody".


2.Ścieżka dydaktyczna biegnąca przez rezerwat przyrody Wąwóz Homole.
Ścieżka prowadzi przez malowniczy skalny wąwóz, którego imponujące ściany sięgają nawet 100m wysokości.  Konieczność ochrony tego cennego miejsca dostrzeżono już dawno, co zaowocowało utworzeniem rezerwatu przyrody w 1963r, mającego na celu ochronę i zachowanie wąwozu skalanego odznaczającego się pięknem krajobrazu i licznymi osobliwościami przyrody ożywionej i nieożywionej. Chronione są tu murawowe i naskalne zbiorowiska górskie i kserotermiczne. Ścieżka biegnie dnem doliny potoku Kamionka, na którym to tworzą się liczne, malownicze kaskady.

 

Wejscie do "Wąwozu Homole"

 

3. Izba leśna Nadleśnictwa Kroscienko - sala Nadleśnictwa, w której istnieje możliwość organizacji zajęć z leśnikiem, organizacji konkursów oraz wystaw.

4. Inne obiekty wykorzystywane w edukacji leśnej:

- Lesnictwo Nasienno-Szkółkarskie Falsztyn - ze specjalistyczną produkcją sadzonek

- Drzewostany Nasienne w Leśnictwach Szczawnica i Grywałd