Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASU DLA PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA KROŚCIENKO ORAZ PRACOWNIKÓW FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA

W dniu 22.03.2019 odbyło się szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu, w którym udział wzięli pracownicy i stażyści Nadleśnictwa Krościenko oraz właściciele i pracownicy firm świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa, łącznie 40 osób. Szkolenie przeprowadził Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Pan Piotr Oleś.

Podczas części teoretycznej szkolenia omówiono główne przyczyny powstawania pożarów i rodzaje pożarów ze szczególnym zwróceniem uwagi na pożary lasów. Przedstawiono czynniki mające wpływ na wielkość i rozprzestrzenianie się pożaru lasu, a następnie omówiono taktykę działań ratowniczych podczas gaszenia pożarów lasów.

Następnie przeprowadzono część praktyczną szkolenia, podczas której przedstawiono różne rodzaje gaśnic i sposoby ich użycia. Każdy z uczestników przećwiczył gaszenie pożaru w zarodku na przykładzie palącej się cieczy, używając różnego typu gaśnic.