Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie BHP dla pracowników ZUL zorganizowane przez Nadleśnictwo Krościenko

Szkolenie BHP dla pracowników ZUL zorganizowane przez Nadleśnictwo Krościenko

W dniach 12-14 stycznia 2015 roku zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Krościenko szkolenie BHP dla pracowników Zakładów Usług Leśnych.

Pierwszego dnia podczas części teoretycznej w Nadleśnictwie omówiono przepisy Prawa Pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy, przepisów przeciwpożarowych oraz przypomniano i wyjaśniono przepisy zawarte w instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej.

W kolejnych dniach odbyły się zajęcia praktyczne na terenie leśnictw Niedzica i Czarna Woda. Pracownicy ZUL przeprowadzili ścinkę, okrzesywanie i manipulację uprzednio wylosowanych i wyznaczonych drzew. Były wśród nich przypadki drzew trudnych: pochylonych, zaplecionych gałęziami, hubiastych oraz rosnących na stromych zboczach. Prace przeprowadzono pod nadzorem specjalisty ds. BHP i  instruktorów ścinki drewna.

W ramach ćwiczeń przeprowadzony został instruktaż ścinki drzew trudnych z użyciem wciągarki linowej- tirfora. Został wykonany też pokaz zrywki mechanicznej z zastosowaniem ciągnika zrywkowego LKT 81.

W szkoleniach terenowych uczestniczyli również leśniczowie i podleśniczowie z terenu Nadleśnictwa Krościenko.