Lista aktualności Lista aktualności

Program "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Krościenko wyznaczyło specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Lokalizacja: udostępniony obszar leży na terenie gmin:

- gm. Ochotnica Dolna od strony wsi Tylmanowa ( najdogodniejszy dostęp do obszaru jest z osiedla Kliniec)  oraz od strony wsi Ochotnica Dolna ( zach. część masywu Lubania).

- gm. Krościenko nad Dunajcem - od strony wsi Kroscienko nad Dunajcem ( zach. część Beskidu Sądeckiego)

- gm. Szczawnica - obszar Małych Pienin (wg załączonej mapki), dostęp od strony wsi Jaworki i Szlachtowa

- gm. Czorsztyn od strony wsi Maniowy i Mizerna  ( zach. część masywu Lubania).

Granice obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” widoczne są również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android, iOS). [Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1)   Regulaminem korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Krościenko (link poniżej).
 2)    Informacją, gdzie wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska:
   Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest składnica drewna w Leśnictwie Ochotnica  ( oddz. 161f,  patrz: punkt na mapie). Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą.
 3)    Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 4)   Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce.
 5)   Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
 6)    Czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
 7)   Terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które koło łowieckie „Przehyba” ma obowiązek podawać do wiadomości gminy Ochotnica Dolna. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

 8)   Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie maila, w którym powinne być zawarte informacje:

imię i nazwisko zgłaszającego,
telefon kontaktowy,
mail kontaktowy,
liczbę nocy (daty),
liczbę osób,
planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
oraz przesłanie go na adres kroscienko@krakow.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.


    Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie: Miłosz Manowski, email: milosz.manowski@krakow.lasy.gov.pl     tel. 664 755 653

 

Nadleśnictwo Krościenko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.