Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Krościenko z siedzibą: ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcemi, tel. 018-262-31-20, adres e-mail kroscienko@krakow.lasy.gov.pl
2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Krościenko można skontaktować się poprzez e-mail:  iod@comp-net.pl
3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela w załączniku.