Lista aktualności Lista aktualności

Miejsce wyznaczone do rozpalania ognia

Nadleśnictwo Krościenko wyznaczyło miejsce do rozpalania ognia..

Nadleśnictwo Krościenko wyznaczyło miejsce do rozpalania ogniska na terenie specjalnego obszaru leśnego "Koszary", gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Udostępniony obszar leży na terenie gminy Ochotnica Dolna we wsi Tylmanowa, najdogodniejszy dostęp do obszaru jest z osiedla Kliniec.   

Granice obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” widoczne są również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android, iOS). [Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest składnica drewna w Leśnictwie Ochotnica  ( oddz. 161f,  patrz: punkt na mapie).  Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą

Regulamin korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” (na którym znajduje się miejsce do rozpalanie ogniska) na terenie Nadleśnictwa Krościenko znajduje się w załączeniu.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 pkt. 3 Ustawy o lasach, używanie ognia na terenach leśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu, zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Nie można także korzystać z otwartego płomienia ani wypalać wierzchniej warstwy gleby. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.