Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa monitorowane

Monitoring wizyjny został uruchomiony na terenie Nadleśnictwa Krościenko.

Lasy i tereny Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Krościenko o powierzchni 7 980 ha objęte zostały nadzorem foto pułapek oraz mobilnych kamer wideo. Nadzór będzie prowadzony w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia, stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r ( Dz.U.2017 poz. 788 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 17/2022 z dn. 25 lipca br. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kroscienko pn: "Regulamin stosowania służbowych urządzeń rejestrujących w ramach zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Kroscienko".

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 222 ze zm.) informujemy, że Nadleśnictwo Krościenko z siedzibą: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Trzech Koron 4. -  jest administratorem danych w powyższym zakresie.