Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs fotograficzny "Leśne Inspiracje"

Zapraszamy do wzięcia udziału w Małopolskim Konkursie Fotograficznym "Leśne Inspiracje".

          Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolski Kurator Oświaty zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Leśne Inspiracje". W tym roku fotografie powinny obrazować temat „Lasy nasze dziedzictwo".

W konkursie wezmą udział zdjęcia dostarczone do dnia 30 listopada 2015 roku. Do Nadleśnictwa Krościenko do tego terminu muszą wpłynąć prace uczestników wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do regulaminu). Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i dorośli. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Nadleśnictwo nominuje najlepsze fotografie do etapu regionalnego w Krakowie. Wyniki konkursu będą znane do 31 stycznia 2016 roku.

Temat przewodni konkursu w 2015 roku brzmi „Lasy nasze dziedzictwo". Zadaniem autorów fotografii jest spojrzenie na las skrywający wiele tajemnic i śladów bytowania człowieka, który jest swoistym, nie do końca odkrytym, muzeum.

Oczekiwane są fotografie obiektów zabytkowych (lub fragmenty obiektów, zespołów) będących wytworami pracy człowieka, dziedzictwem archeologicznym, architektonicznym, przemysłowym, osadniczym i innych, zlokalizowanych na terenie małopolskich lasów.

Organizatorzy konkursu czekają również na zdjęcia krajobrazów kulturowych z lasem w tle lub planie, zawierających wytwory cywilizacji - obiekty będące dziełem człowieka i stanowiące świadectwo minionej epoki, bądź zdarzenia, których zachowanie ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, leży w interesie społecznym.

Pożądanym obrazem fotograficznym będzie np. artystyczne ujęcie miejsc kultu religijnego, miejsc pamięci narodowej, historycznych obiektów związanych z konfliktami zbrojnymi (w lesie), ale również obrazy fragmentów przyrody np. rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. Ostateczny obraz ilustrujący temat „Lasy nasze dziedzictwo" zależy jednak od spojrzenia osoby fotografującej przyrodę, dlatego wachlarz interpretacyjny tematu może być bardzo szeroki. Zdjęcia, oprócz charakteru dokumentacyjnego, winny mieć przede wszystkim wyraz artystyczny. Komisja konkursowa szczególnie zachęca do poszukiwania w lasach miejsc i obiektów, które nie są powszechnie znane.

Szczegóły konkursu normuje regulamin ( z załącznikiem i formularzem zgłoszeniowym) podpisany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora RDLP w Krakowie, który zamieszczamy poniżej:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK nr 1 ( dane adresowe Nadleśnictw do których należy kierować prace )

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY