Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyniku przetargu

Dotyczy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Krościenko.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Krościenko o łącznej powierzchni 0,1012 ha, położonej w Miejscowości Jaworki, Miasto i Gmina Szczawnica składającej się z działek ewidencyjnych nr: 59/4, 59/6, 60/12, 61/2, 76/16,  zgodnie z § 7 ust. 7 w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532) – informuje o wyniku przeprowadzonego w tej sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego:

1.         Data, miejsce oraz rodzaj przetargu:  07.01.2019 roku, siedziba PGL LP Nadleśnictwa Krościenko, 34-450 Krościenko n. D., ul. Trzech Koron 4, przetarg pisemny nieograniczony.

2.         Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Własność Skarbu Państwa „Nieruchomości” została ujawniona w Księdze Wieczystej Nr NS1T/00035910/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.         Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Zgodnie z prowadzoną przez Starostę Nowotarskiego Ewidencją Gruntów i Budynków „Nieruchomość” składa się z pięciu działek ewidencyjnych:

- dz. ew. nr 59/4   – o pow. 0,0149 ha – pastwisko trwałe (PS VI),

- dz. ew. nr 59/6   – o pow. 0,0010 ha – pastwisko trwałe (PS VI),

- dz. ew. nr 60/12 – o pow. 0,0591 ha – pastwisko trwałe (PS VI),

- dz. ew. nr 51/2   – o pow. 0,0056 ha – grunty rolne zabudowane (Br-PS VI),

- dz. ew. nr 76/16 – o pow. 0,0206 ha – pastwisko trwałe (PS VI),

położonych w :

-  Województwie Małopolskim,

-  Powiecie Nowotarskim,

-  Miasto i Gmina Szczawnica – Obszar Wiejski

- Obrębie ewidencyjnym Czarna Woda i uwidocznionych na mapie ewidencji gruntów w skali 1 : 2000 – k. m. 2,3,4,5.

4.         Liczba otrzymanych ofert i liczba odrzuconych ofert:

- liczba otrzymanych ofert: 3,

- liczba odrzuconych ofert: 0.

 

5.         Cena wywoławcza nieruchomości i cena nabycia nieruchomości:

Nr Działki Ewidencyjnej

Powierzchnia [ha]

Cena wywoławcza

Cena zakupu

.59/4

0,0149

7 248,00 zł

7 500,00 zł

.59/6

0,001

487,00 zł

537,00 zł

.60/12

0,0591

23 782,00 zł

brak ofert

.61/2

0,0056

2 140,00 zł

brak ofert

.76/16

0,0206

9 548,00 zł

10 105,00 zł

6.         Imię i Nazwisko nabywcy nieruchomości:

Działka ewidencyjna 59/4 – nabywcą jest Pan Zenon Daniewski

Działka ewidencyjna 59/6 – nabywcą jest Pan Józef Krzyśko

Działka ewidencyjna 59/6 – nabywcą jest Pani Helena Baka

Na działki ewidencyjne nr 60/12 oraz 61/2 nie było ofert kupna.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kroscienko

                                                                                           Olaf Dobrowolski