Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o szlakach turystycznych

Informacja o stanie szlaków turystycznych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Krościenko.

Małe Pieniny:    szlaki turystyczne od Wąwozu Homole do Wysokich Skałek i dalej w stronę Palenicy są dostępne dla ruchu,  natomiast trwają prace udostępniające szlak od Wysokich Skałek w stronę Przełęczy Rozdziele (na ukończeniu).  Rezerwat Biała Woda jest także dostępny.

Beskid Sądecki:   czerwony szlak od Dzwonkówki przez Przehybę i  Radziejową na Wielki Rogacz jest dostępny dla ruchu turystycznego,  miejscami w okolicach Złomistego Wierchu i Rogaczy są prowadzone w pobliżu szlaku prace ścinkowo-zrywkowe (oznakowane odpowiednimi tablicami) – prosimy zachować szczególną ostrożność.  Dalsza trasa  szlakiem  od Rogaczy w stronę Przełęczy Rozdziela jest utrudniona zalegającymi jeszcze wywrotami  drzew,  ale jest możliwość przejścia w pobliżu szlaku halami po stronie słowackiej. Dostępne dla ruchu są także szlaki: pomarańczowy z Dzwonkówki na Błyszcz, niebieski ze Szczawnicy na Przehybę oraz czerwony z rezerwatu  Biała Woda na Przełęcz Rozdziele.

Pasmo Lubania:   szlaki na Lubań: z Grywałdu (zielony), z Krośnicy (niebieski) , z Tylmanowej (zielony) oraz z Krościenka (czerwony) są uprzątnięte i dostępne, trudności występują na szlakach z Ochotnicy (zielony i niebieski) w stronę Lubania oraz na zachód od Lubania w stronę Przełęczy Knurowskiej.

Prosimy wybierać inne możliwe trasy pieszych wycieczek i zachować szczególną ostrożność podczas górskich wędrówek ze względu na prowadzone niebezpieczne prace leśne.

Na szlakach biegnących przez lasy prywatne nie stanowiące własności Skarbu Państwa występują liczne wywroty, złomy i pochylone drzewa stwarzające  niebezpieczeństwo dla wędrowców.