Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta studentów leśnictwa z Niemiec

W dniu 30.07.2018 Nadleśnictwo Krościenko gościło leśników z Nadrenii Północnej-Westfalii kończących edukację dla wyższej służby leśnej. Tradycją tamtejszej szkoły jest tzw. „okres podróżowania”, trwający około dwóch miesięcy. W tym czasie referendarze odwiedzają pozostałe kraje związkowe Niemiec oraz wybrane europejskie państwa.

           Okres podróżowania ma przybliżyć adeptom leśnictwa różnorodne struktury administracji leśnej, metody kierowania oraz sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest to czas, w którym poszerzają swoje zawodowe horyzonty oraz mają niepowtarzalną okazję zapoznać  się z wyzwaniami leśnictwa w różnych rejonach Europy, poznać leśników oraz ich pracę.

               W ramach wizyty na terenie Nadleśnictwa Krościenko, referendarze odwiedzili Szkółkę Leśną w Falsztynie, będącą przykładem szkółki tradycyjnej o dużej intensywności produkcji. Następnie grupa udała się na teren Leśnictwa Szczawnica, gdzie goście mieli okazję zobaczyć przykłady dobrze zachowanych drzewostanów jodłowych prowadzonych w kierunku struktury przerębowej. Duże zainteresowanie wzbudziła zasobność i dymensje drzewostanu panującego oraz metody zrywki stosowane w Nadleśnictwie. Ostatnim punktem zwiedzania był Rezerwat Przyrody Wąwóz Homole, dnem którego prowadzi jeden z najbardziej obciążonych turystycznie szlaków w Polsce. Odcinek o długości niespełna 2km pokonuje w okresie maj-październik 190 tys. turystów.  

Nie zabrakło też elementu krajoznawczo-turystycznego – goście odwiedzili Pieniński Park Narodowy spływając tradycyjnymi, drewnianymi tratwami przełomem Dunajca.

Dziękujemy kolegom leśnikom z Niemiec za liczne pytania oraz możliwość wymiany doświadczeń i poglądów. Mamy nadzieję, że dzień spędzony na terenie Nadleśnictwa Krościenko pozwolił naszym gościom pogłębić swoją leśną wiedzę.