Lista aktualności Lista aktualności

Utrudnienia w rezerwatach Biała Woda i Wąwóz Homole.

Wąwóz Homole od 07 listopada zamknięty na dwa tygodnie dla ruchu turystycznego.

Nadleśnictwo Krościenko informuje, że w okresie od 24 października do 10 grudnia 2019r w rezerwatach „Biała Woda” oraz „Wąwóz Homole” będą realizowane zadania ochronne określone w PZO dla obszaru Natura2000  Małe Pieniny PLH120025  w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Krościenko.  


Od 24 października zadania ochronne będą prowadzone w rezerwacie „Biała Woda” ,gdzie możliwe będą tymczasowe utrudnienia dla ruchu turystycznego na pewnych odcinkach szlaku.
 W listopadzie br. zabiegami ochronnymi będzie objęty także rezerwat „Wąwóz Homole”. Z uwagi na specyfikę zabiegów - usuwanie nalotów i podrostów gatunków niepożądanych na stromych zboczach oraz związane z tym utrudnienia w ruchu i niebezpieczeństwo spadania kamieni na szlak – rezerwat „Wąwóz Homole” na czas prac w listopadzie od poniedziałku do piątku będzie w całości zamknięty dla ruchu turystycznego.

 

Zadania ochronne prowadzone w rezerwatach oraz na innych powierzchniach w obrębie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny mają na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych ( np. zarośla jałowca na murawach nawapiennych, torfowiska zasadowe i inne) oraz gatunków roślin ( pszonak pieniński). Prace w głównej mierze polegać będą na usuwaniu wybranych krzewów i drzew (głównie świerka, tarniny, jesionu, jawora i innych) poprzez ich wycinkę i karczowanie oraz wywóz biomasy poza teren ochrony.