Lista aktualności Lista aktualności

Uruchomienie telefonów dot. zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem zwierząt

W celu zapewnienia niezwłocznego reagowania na informacje dotyczące zdarzeń nadzwyczajnych jakie mogą mieć miejsce w zakresie działalności prowadzonej przez Nadleśnictwo (przypadki z udziałem osób lub zwierząt, w tym w szczególności: nieumyślne zniszczenie stanowiska lęgowego, lub znalezienie rannych zwierząt itp.) uruchomione zostały dwa numery kontaktowe – 515 968 851 oraz 600 393 352.

Telefony alarmowe będą funkcjonowały w okresie od 1 marca do 15 października w godzinach 7.00 – 22.00, a od 16 października do końca lutego w godzinach 7.00 – 16.00.