Lista aktualności Lista aktualności

Szczepienia ochronne lisów.

Szczepienia ochronne lisów przeciw wściekliźnie w woj. małopolskim.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach:

od  23 września do  01 października 2022 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.


Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie posiada materiały informacyjne, które są dostępne na stronie:   https://www.wiw.krakow.pl/