Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY UCZNIÓW KLASY III B.

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY UCZNIÓW KLASY III B.

W dniu 9 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy na zaproszenie Pani wychowawczyni Elżbiety Duda i klasy III b odbyło się spotkanie z leśnikiem.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.

W trakcie spotkania z dziećmi Specjalista Służby Leśnej Krzysztof Witteczek z Nadleśnictwa Krościenko zaprezentował dzieciom mundur leśnika, zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawił również informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych. W ramach kampanii społecznej „Świadomi zagrożenia" opowiedział dzieciom o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych, jakie w lesie obowiązują.

Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Na zakończenie każdy z dwudziestu czterech uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy dyplom „MŁODEGO PRZYRODNIKA" i poradnik „LEŚNEGO WĘDROWCA".