Lista aktualności Lista aktualności

OPOWIEŚCI O LESIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY DLA UCZNIÓW KLASY IV B.

OPOWIEŚCI O LESIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY DLA UCZNIÓW KLASY IV B.

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY UCZNIÓW KLASY IV B.

W dniu 6 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy na zaproszenie nauczyciela przyrody - Pani Anety Kuziel i klasy IV b odbyło się spotkanie z leśnikiem.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego; pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie; zapoznanie z florą i fauną leśną i nauka rozpoznawania podstawowych drzew leśnych oraz przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.

W trakcie spotkania z dziećmi Specjalista Służby Leśnej Krzysztof Witteczek z Nadleśnictwa Krościenko z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej zapoznał dzieci z rozmieszczeniem lasów w Polsce, gatunkami roślin i zwierząt występującymi w lesie; nauczył rozpoznawania podstawowych drzew leśnych. W ramach kampanii społecznej „Świadomi zagrożenia" opowiedział dzieciom o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych, jakie obowiązują w lesie.

Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Na zakończenie każdy z dwudziestu czterech uczestników spotkania oraz Pani nauczycielka otrzymali do posadzenia sadzonkę różnych gatunków drzew: jodły pospolitej, świerka pospolitego, cisa pospolitego, brzozy brodawkowatej, dębu czerwonego, buka zwyczajnego, modrzewia europejskiego, sosny zwyczajnej. Specjalista Służby Leśnej i Pani nauczycielka zaproponowali, żeby dzieci posadziły sadzonki gdzieś w lesie lub przy domach i gospodarstwach, a następnie wykonały fotografię i przyniosły je do wspólnego albumu klasowego.