Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży gruntu.

Sprzedaż gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Krościenko w drodze przetargu publicznego nieograniczonego.

Nadleśnictwo Krościenko ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w Miejscowości Jaworki, Miasto i Gmina Szczawnica składającej się z działek ewidencyjnych nr: 59/4, 59/6, 60/12, 61/2, 76/16.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1012 ha.

Powierzchnia poszczególnych działek ewidencyjnych:

- dz. ew. nr 59/4   – o pow. 0,0149 ha

- dz. ew. nr 59/6   – o pow. 0,0010 ha

- dz. ew. nr 60/12 – o pow. 0,0591 ha

- dz. ew. nr 51/2   – o pow. 0,0056 ha

- dz. ew. nr 76/16 – o pow. 0,0206 ha

Nieruchomość położona jest w południowej części obrębu Czarna Woda w odległości ok 2 km od centrum Miejscowości Jaworki, w pobliżu zabudowy mieszkaniowo letniskowej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej dz. ewid. nr: 75/6 i stanowi pas gruntu o długości 135,50 m i szerokości max 10,5 m przylegający do w/w drogi na całej długości.

Więcej informacji w załącznikach: