Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM NA STANOWISKO SEKRETARKI

Nadleśnictwo Krościenko informuje o prowadzonym naborze na stanowisku sekretarki.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 38 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 25.10.2022r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz biura RDLP w Krakowie” na stanowiska pracy powstałe w wyniku odejść pracowników na świadczenia emerytalne oraz zwalniane miejsca pracy z innych powodów (znak spr.: DO.1101.1.48.2022).


Nabór na stanowisko pracy ma charakter rekrutacji zewnętrznej.

Informacje na temat rekrutacji poniżej w załącznikach: