Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Wyłożenie dokumentacji z posiedzenia Komisji Założeń Planu do wiadomości publicznej

Od 6 lipca 2015 roku do 28 lipca 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Krościenko oraz w RDLP w Krakowie jest wyłożony do publicznej wiadomości protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krościenko na lata 2018-2027 opracowywanego wg stanu na 01.01.2018 r.

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Krościenko ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem oraz w siedzibie RDLP w Krakowie.

więcej informacji na stronie BIP