Lista aktualności Lista aktualności

Kolejna edycja konkursu przyrodniczego

VII edycja konkursu "Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę"

Już po raz siódmy Nadleśnictwo Nowy Targ we współpracy z Nadleśnictwem Krościenko organizuje Konkurs „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”. Jego celem jest wykształcenie w młodzieży zamiłowania do przyrody regionu, promowanie właściwych postaw ekologicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat lasów i leśnictwa.

Trzyetapowa rywalizacja (regulamin i karty zgłoszeń w załączniku poniżej) rozpoczęła się etapem szkolnym przeprowadzonym w szkołach w dniu 18.02.2020 roku, poprzez etap rejonowy w wybranych szkołach 02.04.2020r  a zakończy w dniu 15.05.2020 roku finałem na terenie Leśnictwa Bór. W ubiegłorocznej edycji lubianego przez dzieci i cieszącego się ogromną popularnością konkursu, wzięło udział 1089 dzieci, uczących się w 74 szkołach Podhala, Orawy i Spisza.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z klas VI-VIII z terenu Nadleśnictw Nowy Targ i Krościenko. Jest to obszar odpowiadający swoim zasięgiem terenowi powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Najbliższy  etap konkursu – szkolny ( 18 luty 2020 r.)  składał się z testu pisemnego złożonego z zadań zamkniętych i  odbył się w szkole macierzystej. Test pisemny przeprowadziły i oceniały (według przysłanego klucza) powołana przez szkołę Szkolne Komisje Konkursowa o godzinie ustalonej przez siebie. Komisje sporządziły protokoły pokonkursowe. Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy zajęli miejsca od I-go do III-go. W przypadku zajęcia nagradzanych miejsc przez więcej niż jednego ucznia Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadziła we własnym zakresie dogrywkę, tak aby wyłonić trzech laureatów. Testy zamknięte przygotowały pracownicy Nadleśnictw Nowy Targ i Krościenko, były one dostarczone mailowo na adres opiekuna, podany w zgłoszeniu udziału uczestnictwa w konkursie. (patrz pkt. 5, - warunki uczestnictwa)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie