Lista aktualności Lista aktualności

Kolejna edycja konkursu przyrodniczego

VIII edycja konkursu "Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę"

        Już po raz ósmy Nadleśnictwo Nowy Targ we współpracy z Nadleśnictwem Krościenko organizuje Konkurs „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”. Jego celem jest wykształcenie w młodzieży zamiłowania do przyrody regionu, promowanie właściwych postaw ekologicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat lasów i leśnictwa.

       Trzyetapowa rywalizacja rozpocznie się etapem szkolnym przeprowadzonym w szkołach w dniu 28 września 2021 roku a zakończy finałem przeprowadzonym w Nowym Targu 25 listopada 2021 roku.

      Do rywalizacji w ubiegłorocznej edycji Konkursu stanęło 1072 dzieci z 73 szkół. Liczymy na równie liczny w nim udział młodych przyrodników także w tym roku. Mamy nadzieję, że tym razem pandemia nie zakłóci przebiegu Konkursu i uda się go przeprowadzić w całości. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań by tak się stało.

Kartę zgłoszenia do Konkursu i Regulamin znajdziecie Państwo w załączniku.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych z klas V-VIII z terenu Nadleśnictw Nowy Targ i Krościenko. Jest to obszar odpowiadający swoim zasięgiem terenowi powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Najbliższy etap konkursu (28 września 2021r) będzie składał się z testu pisemnego złożonego z zadań zamkniętych i odbywa się w szkole macierzystej. Test pisemny przeprowadza i ocenia (według przysłanego klucza) powołana przez szkołę Szkolna Komisja Konkursowa o godzinie ustalonej przez siebie. Komisja sporządza protokół pokonkursowy. Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy zajęli miejsca od I-go do III-go. W przypadku zajęcia nagradzanych miejsc przez więcej niż jednego ucznia Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza we własnym zakresie dogrywkę, tak aby wyłonić trzech laureatów. Testy zamknięte przygotowują pracownicy Nadleśnictw Nowy Targ i Krościenko, są one dostarczone mailowo na adres opiekuna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie