Lista aktualności Lista aktualności

Kierowca skutera śnieżnego ukarany

W minionym tygodniu w Małych Pieninach zostali zatrzymani i ukarani mandatami „turyści”, którzy przyjechali poszaleć na skuterach śnieżnych

Zdarza się iż tego rodzaju zorganizowane grupy jak również indywidualni „jeźdźcy" poruszają się na skuterach śnieżnych po terenie nadleśnictwa wjeżdżając również do rezerwatów jak i na tereny ostoi rzadkich gatunków jak głuszec i cietrzew.
Zakaz wjazdu do lasu dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych przez cały rok !
W związku z tym wjazd skuterem śnieżnym na tereny leśne również jest nielegalny i karany.
Sprawcy tego rodzaju wykroczeń są karani z art. 161 KW. - „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny."
Jak również z art. 165 KW  "Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany."
Za każde w/w wykroczeń nakładane są mandaty karne w wysokości do 500 zł tak więc nielegalny wjazd na teren lasów zagrożony jest karą grzywny do 1000 zł.