Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu.

Nadleśnictwo Krościenko informuje o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na budynek mieszkalny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowę budynku garażowo - gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną”.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia ukazała się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00162034/01 w dniu 27.08.2021 r. 
Dostęp do dokumentacji zamówienia oraz możliwość składania ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/496821